Huisregels.

 1. Autotron is ten tijde van het EK Veldrijden alleen toegang met een geldig toegangsbewijs of accreditatie
 2. Consumpties op het buitenterrein zijn alleen verkrijgbaar zijn door middel van consumptiemunten, welke op het buitenterrein te koop zijn. In het binnenrestaurant is betaling met pin of cash wel mogelijk.
 3. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde locaties.
 4. Het is niet toegestaan om op het parkeerterrein bij Autotron Rosmalen te overnachten in een camper/caravan.
 5. Wij adviseren u ten alle tijdens legitimatie bij u te dragen.
 6. Wij verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 7. Het is toegestaan foto’s en/of video’s te maken met camera’s zonder verwisselbare lens (zoals smartphones) voor eigen gebruik. Zonder schriftelijke toestemming is commercieel/professioneel gebruik niet toegestaan
 8. Eigen consumpties meenemen zijn niet toegestaan. Er zijn horecagelegenheden in het pand waar drink- en etenswaren te verkrijgen zijn. Bij de entree zal een tassencontrole plaats vinden. (uitgezonderd deelnemers)
 9. Drugs, wapens en vuurwerk zijn absoluut verboden
 10. Het is verboden glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is.
 11. Flyeren en collecteren is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Organisatie
 12. De beveiliging heeft het recht om fouilleringen en of visitatie uit te voeren. Indien u hier geen medewerking aan verleent, wordt u de toegang geweigerd.
 13. Het gehele gebouw is rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten op de daarvoor aangewezen locaties
 14. U dient ten alle tijden instructies van veiligheidsdienst, personeel Autotron & Organisatie EK op te volgen
 15. Het is niet toegestaan over de hekken van het parcours heen te hangen, ook jassen e.d. mogen nooit over de hekken heen gehangen worden
 16. Betreding van het parcours door onbevoegden is niet toegestaan
 17. Autotron/Organisatie kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van de locatie, de activiteiten en personen die zich in of rondom de locatie begeven. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
 18. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico.
 19. Autotron en Organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voor zover onderstaand als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Autotron en Organisatie.
 20. Autotron en Organisatie zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 21. Voor zover Autotron en Organisatie geen beroep toekomt op vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Autotron ten hoogte aansprakelijk voor hetgeen in de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 22. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de Organisatie over de mogelijk te nemen maatregelen